Main Menu

Роз’ясненя Мінюсту щодо державної реєстрації бізнесу після 28 квітня 2020

news.finap

28 квітня 2020 набирає чинності Закон України від 06 грудня 2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон), який передбачає зокрема нові правила надання державному реєстратору інформації про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) юридичних осіб.

У зв’язку з цим в мережі циркулює низка міфів, які потребують спростування.

Міф №1: необхідно терміново бігти до державного реєстратора для оновлення інформації про КБВ, інакше на керівника юридичної особи буде накладено штраф

Реальність: в частині обов’язкового надання інформації про КБВ норми Закону почнуть працювати не 28 квітня 2020, а пізніше – з моменту набрання чинності наказом Мінфіну про затвердження форми та змісту структури власності юридичної особи. Поки що такий наказ не прийнято! Звертаємо увагу, що тримісячний строк для оновлення інформації про КБВ почне спливати лише після набрання чинності таким наказом. До цього моменту державні реєстратори проводять усі реєстраційні дії у звичайному режимі. Отже, поки що не потрібно штурмувати державних реєстраторів з проханнями про оновлення інформації про КБВ на виконання Закону. Мін’юст додатково поінформує про прийняття Мінфіном відповідного наказу та про подальший порядок дій.

Міф №2: необхідно кожного разу при зверненні до державного реєстратора подавати структуру власності юридичної особи, нотаріально засвідчені копії паспортів КБВ тощо.

Реальність: надавати додаткові документи для реєстрації змін до відомостей про юридичну особу (наприклад, структуру власності, нотаріально засвідчену копію паспорта КБВ тощо) вимагається лише у разі зміни інформації про КБВ. В усіх інших випадках процедура реєстрації залишається без змін.

Міф №3: з 28 квітня 2020 потрібно подавати безліч нових документів, у тому числі таких, які ще не затверджено. Будуть одні відмови в реєстрації

Реальність: до дня набрання чинності наказом Мінфіну про затвердження форми та змісту структури власності юридичної особи (який, знову ж таки, поки що не підписаний), подання державному реєстратору документів для встановлення відомостей про КБВ, у тому числі і нотаріально засвідчених копій їх паспортів, не вимагається. Як і раніше, поки що достатньо заповнити необхідну інформацію у відповідній заяві.

Міністерством юстиції України з метою формування єдиної практики застосування положень Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон про реєстрацію) в частині змін, внесених Законом України від 06 грудня 2019 року № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон № 361-IX), підготовлено відповідний лист.         

Так, статтю 17 Закону про реєстрацію доповнено новими нормами та зобов’язано заявника для проведення певних реєстраційних дій надавати державному реєстратору такі документи для встановлення відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (далі – КБВ):

  • структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
  • витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження, – у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент;
  • нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи, – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента.

Також слід зазначити, що згідно з частиною двадцять другою статті 17 Закону про реєстрацію (в редакції Закону № 361-IX) юридичні особи зобов’язані підтримувати інформацію про КБВ та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни.

Якщо зміни у структурі власності та інформації про КБВ юридичної особи відсутні, юридичні особи зобов’язані повідомляти державного реєстратора про відсутність таких змін при проведенні державної реєстрації будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр).

Оновлені форми заяв наразі перебувають на стадії погодження та планується їх запровадження найближчим часом. Зазначені форми будуть містити поля для внесення відомостей про КБВ відповідно до прийнятих змін до Закону про реєстрацію. У тому числі будуть поля для зазначення, що відомості про КБВ, які містяться в Єдиному державному реєстрі, є актуальними або потребують змін.

Таким чином, якщо заявником у заяві буде позначено, що відомості про КБВ є актуальними, подання документів, які передбачені для встановлення відомостей про КБВ, Закон про реєстрацію не передбачає.

Також зазначаємо, що змінено перелік суб’єктів господарювання, щодо яких не вносяться до Єдиного державного реєстру відомості про КБВ, а положення щодо неподання інформації про КБВ у разі, якщо засновниками юридичної особи є виключно фізичні особи, які є КБВ такої юридичної особи, виключено із Закону про реєстрацію.

Щодо дій державного реєстратора у випадку подання документів про КБВ з порушенням встановленого строку зазначаємо, що з метою наповнення Єдиного державного реєстру достовірними відомостями щодо КБВ юридичної особи у випадку подання таких документів з порушенням встановленого законом строку за відсутності інших підстав для зупинення та відмови у державній реєстрації державний реєстратор проводить відповідну державну реєстрацію та повідомляє про вказане порушення строку.

Щодо дати, з якої у юридичної особи виникає обов’язок подавати держаному реєстратору документи для встановлення відомостей про КБВ, то частиною четвертою Розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 361-IX визначено, що юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, подають державному реєстратору інформацію про КБВ в обсязі, визначеному цим Законом, та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.

Отже, всі юридичні особи, щодо яких в Єдиному державному реєстрі мають міститися відомості про КБВ та які зареєстровані до набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності, з дня набрання чинності таким актом мають подати державному реєстратору документи для оновлення в Єдиному державному реєстрі відомостей про КБВ.

Подання таких документів може здійснюватися як в пакеті документів, поданих відповідно до частини четвертої статті 17 Закону про реєстрацію, так і при вчиненні інших реєстраційних дій, при вчиненні яких передбачено подання документів для встановлення відомостей про КБВ.

При цьому адміністративний збір справляється лише у випадку подання таких документів відповідно до частини четвертої статті 17 Закону про реєстрацію.

Враховуючи викладене, до дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності юридичної особи, подання державному реєстратору документів для встановлення відомостей про КБВ для проведення реєстраційних дій не вимагається. Однак слід звернути увагу, що відповідна заява заповнюватиметься відповідно до встановленої форми.

Слід зазначити, що на сьогодні форма та зміст структури власності Міністерством фінансів ще не затверджені.

Листи Міністерства юстиції України:

Лист Міністерства юстиції України від 23 квітня 2020 року № 3887/8.4.4/32-20 «Щодо подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників»

Лист Міністерства юстиції України від 04 квітня 2020 року № 3376/8.4.4/32-20 «Щодо зберігання документів, поданих для державної реєстрації в електронній формі»

Лист Міністерства юстиції України від 27 березня 2020 року № 3167/8.4.4/32-20 «Щодо подання керівником юридичної особи документів для проведення реєстраційних дій щодо такої особи»;

Лист Міністерства юстиції України від 27 березня 2020 року № 3168/8.4.4/32-20 «Щодо прийняття заяв про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем, державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця онлайн за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія»

Лист Міністерства юстиції України від 16 березня 2020 року № 2631/8.4.4/32-20 «Щодо взяття контролюючими органами на облік як платника податків та зборів відповідних юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців одночасно з державною реєстрацією таких осіб»

Лист Міністерства юстиції України від 03 березня 2020 року № 2223/8.4.4/32-20 «Щодо вимог до оформлення заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, поданих в електронній формі».

Лист Міністерства юстиції України від 21 лютого 2020 року № 1892/8.4.4/32-20 «Щодо внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою та фізичною особою – підприємцем.

(фото з сайту pixabay.com)

Переглядів:409

Схожі новини

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Read previous post:
Close